English  Français  Deutsch  Nederlands  Español  Česky  Български  Русский  Norsk Bokmål  Suomea  Polski  Dansk  Türkçe  Italiano  Português  Magyar  Íslenska  Català

Benvinguts a la pàgina del Clan TSGK

Actualment hi ha 0 jugadors disfrutant dels nostres 25 servidors:
Actualment hi ha 0 membres TSGK disfrutant dels nostres 25 servidors:

#CcJugadorsK : DKdDPunts- / +Lat.Servidors
No hi ha membres TSGK conectats disfrutant del joc

#CcJugadorsK : DKdDPunts- / +Lat.Servidors
No hi ha jugadors conectats disfrutant del joc
1.TSGK.com Source TV XIV0 : 00000 msTSGK Serv XIV                                                      Jugadors: 1107961
                                                             Frags: 155961104