English  Français  Deutsch  Nederlands  Español  Česky  Български  Русский  Norsk Bokmål  Suomea  Polski  Dansk  Türkçe  Italiano  Português  Magyar  Íslenska  Català

dm_ob_killbox_tsgk_rc3 TSGK Server
IP: 212.187.246.45:27015 Места: 0/16
Карти: dm_killbox_tsgk_v5
Описание: Killbox карти, публичен сървър за всеки.
По-малко RPG, много physics и никакви spawncamp.


dm_killbox_BS_TSGK_v3b TSGK Server II
IP: 212.187.209.104:27015 Места: 0/16
Карти: dm_killbox_BS_TSGK_v2
Описание: Killbox карти, публичен сървър за всеки.
По-малко RPG, много physics и никакви spawncamp.


dm_kingofthehill TSGK Server III
IP: 88.173.193.110:27017 Места: 0/8
Карти: dm_shithole_rc5_4 и dm_kingofthehill
Описание: Fun карти, публичен сървър за всеки.
Перфектен за дебютанти, направете първите си стъпки в HL2DM и научете някои трикове.


dm_triplebox_bs_tsgk_v2 TSGK Server IV
IP: 195.122.135.14:27015 Места: 0/16
Карти: dm_killbox_BS_TSGK_v2 и dm_killbox_tsgk_v5
Описание: Killbox карти, публичен Team Deathmatch сървър за всеки.
Combine или Rebel изберете своя отбор и убивайте.


dm_domebox_tsgk TSGK Server V
IP: 195.122.134.115:27015 Места: 0/16
Карти: dm_killbox_BS_TSGK_v2 и dm_deatharena
Описание: Спецялен сървер предзначен за всякакви цели.
Може да бъде използван само от членове на TSGK или да е публичен.


dm_donutbox_tsgk_rc4 TSGK Server VI
IP: 66.55.155.228:27015 Места: 0/16
Карти: dm_killbox_tsgk_v5
Описание: Killbox карти, публичен сървър за всеки (USA location).
По-малко RPG, много physics и никакви spawncamp.


dm_lockdown TSGK Server VII
IP: 173.199.79.248:27015 Места: 0/16
Карти: dm_overwatch и dm_lockdown
Описание: Основни карти, публичен Team Deathmatch сървър за всеки.
Combine или Rebel изберете своя отбор и убивайте.


dm_ob_killbox_tsgk_rc3 TSGK Server VIII
IP: 8.9.4.89:27015 Места: 0/16
Карти: dm_killbox_BS_TSGK_v2 и dm_killbox_tsgk_v5
Описание: Killbox карти, публичен сървър за всеки (USA location).
По-малко RPG, много physics и никакви spawncamp.


dm_ob_killbox_tsgk_rc3 TSGK Server IX
IP: 63.215.74.37:27015 Места: 0/16
Карти: dm_killbox_tsgk_v5
Описание: Killbox карти, публичен сървър за всеки (USA location).
По-малко RPG, много physics и никакви spawncamp.


dm_combat_house_tsgk TSGK Server X
IP: 217.163.25.12:27015 Места: 0/16
Карти: dm_killbox_tsgk_v5
Описание: Спецялен сървър предназначен за всякакви цели.
Използван единствено от TSGK челнове.


dm_donutbox_tsgk_rc4 TSGK Server XI
IP: 108.61.253.11:27015 Места: 0/16
Карти: dm_killbox_BS_TSGK_v2 и dm_killbox_tsgk_v5
Описание: Killbox карти, публичен сървър за всеки.
По-малко RPG, много physics и никакви spawncamp.


dm_killroofs_tsgk TSGK Server XII
IP: 108.61.253.16:27015 Места: 0/16
Карти: dm_killbox_BS_TSGK_v2 и dm_killbox_tsgk_v5
Описание: Killbox карти, публичен сървър за всеки.
По-малко RPG, много physics и никакви spawncamp.


dm_lockdown TSGK Server XIII
IP: 62.67.42.16:27015 Места: 0/16
Карти: dm_overwatch и dm_lockdown
Описание: Основни карти, публичен Team Deathmatch сървър за всеки.
Combine или Rebel изберете своя отбор и убивайте.


dm_killbox_kbh_2 TSGK Server XIV
IP: 108.61.253.17:27015 Места: 0/16
Карти: dm_killbox_BS_TSGK_v2 и dm_killbox_tsgk_v5
Описание: Killbox карти, публичен сървър за всеки.
По-малко RPG, много physics и никакви spawncamp.


dm_killbox_BS_TSGK_v3b TSGK Server XV
IP: 178.32.28.179:27015 Места: 0/16
Карти: dm_killbox_BS_TSGK_v3 and dm_killbox_tsgk_v6
Описание: Killbox карти, публичен Team Deathmatch сървър за всеки.
Combine или Rebel изберете своя отбор и убивайте.


dm_council_tsgk_v3_b9 TSGK Server XVI
IP: 213.19.130.6:27015 Места: 0/16
Карти: dm_council_tsgk
Описание: Killbox карти, публичен сървър за всеки.
По-малко RPG, много physics и никакви spawncamp.


dm_killbox_kbh_2p TSGK Server XVII
IP: 108.61.104.69:27015 Места: 0/16
Карти: dm_killbox_BS_TSGK_v3
Описание: Killbox карти, публичен сървър за всеки.
По-малко RPG, много physics и никакви spawncamp.


dm_steamlab TSGK Server XVIII
IP: 212.187.209.28:27015 Места: 0/16
Карти: dm_steamlab and dm_resistance
Описание: Основни карти, публичен Team Deathmatch сървър за всеки.
Combine или Rebel изберете своя отбор и убивайте.


dm_killbox_357_xbow TSGK Server XIX
IP: 212.187.208.53:27015 Места: 0/16
Карти: dm_killbox_tsgk_v6
Описание: Спецялен сървър предназначен за всякакви цели.
Използван единствено от TSGK челнове.


dm_centrum_tsgk_b8 TSGK Server XX
IP: 8.6.3.137:27015 Места: 0/16
Карти: dm_killbox_tsgk_v6
Описание: Killbox карти, публичен сървър за всеки.
По-малко RPG, много physics и никакви spawncamp.


dm_donutbox_tsgk_rc4 TSGK Server XXI
IP: 66.55.155.205:27015 Места: 0/16
Карти: dm_killbox_tsgk_v6
Описание: Killbox карти, публичен сървър за всеки.
По-малко RPG, много physics и никакви spawncamp.


                                                      Играчи: 1107961
                                                             Frags: 155961104